A.S.D. Stralevanto 2000 15 Ottobre 2017... XVIII Stralevanto